• ujeżdżenie

    Klucz do sukcesu

    Skręcanie choć wydaje się łatwe wymaga subtelnej wiedzy, gdyż najpierw trzeba umieć kontrolować konia w lini prostej. Skręcając trzeba wziąć pod uwagę kilka parametrów np. wielkość skrętu, im bardziej ściśnięty tym trudniejszy do wykonania. Do tego dochodzi prędkość, im szybciej się koń porusza, tym trudniej mu zmienić kierunek, a co za tym idzie wejść w zakręt. Na koniec, a o tym się bardzo często zapomina, koń sam w sobie. Jego wielkość, sztywność lub giętkość, edukacja jeździecka, dobra wola, ciekawość albo płochliwość stanowią ważne elementy, które utrudniają lub ułatwiają skręt. Jazda konno to komunikowanie z koniem; jeżeli komunikacja dobrze się odbywa, nie ma szumów na łączach (chodzi o umiejętność rozróżniania kodów…

  • ujeżdżenie

    Łagodnie i spokojnie

    Przejścia i zatrzymanie. O przejściach mówimy wtedy kiedy koń zmienia chód np. ze stępa przechodzi w kłus, a następnie w galop - przejścia wstępujące. Gdy z galopu przechodzi w kłus a potem w stęp mówimy o przejściach zstępujących. Wraz z wyższym stopniem wtajemniczenia w jazdę konno zarówno przejścia jak i zatrzymanie powinno odbywać się z coraz większym wyczuciem i precyzją.